Nieuws van de gemeente Harderwijk

 

 

  • Regionale Veteranendag
  • Nesten eikenprocessierups weggezogen
  • UPDATE Storing telefooncentrale gemeente Harderwijk opgelost
  • Uitnodiging informatieavond aanleg windturbines Lorentz
  • Goedbezochte welkomstbijeenkomst voor nieuwe inwoners
    Op zaterdag 24 juni hebben ongeveer 80 nieuwe inwoners van de gemeente Harderwijk het stadhuis bezocht. Zij werden welkom geheten door de nieuwe stadsomroeper Cas Hofstee. De bijeenkomst stond vooral in het teken van ontmoeting. De nieuwe inwoners kregen een gevarieerd programma dat begon met een kennismaking met raadsleden, college van B&W en de gemeentesecretaris. Onder leiding van Margreet Bos namen zij deel aan het huiskamergesprek waarbij er vragen over de gemeente werden gesteld door de inwoners. Na afloop van het gesprek zongen alle inwoners het lied van Harderwijk. Op de informatiemarkt presenteerden verenigingen en stichtingen uit de cultuursector zich aan de nieuwe inwoners. De bijeenkomst werd afgesloten met een bustoer door Harderwijk en Hierden en een stadswandeling door de binnenstad. De nieuwe inwoners waren erg enthousiast over dit initiatief van de gemeente, zo bleek uit reacties na afloop van de bijeenkomst.